Sådan påvirker fluor din krop og hjerne

”Omkring 80 procent af de fluorstoffer, vi får ind i kroppen, kommer ind gennem lungerne – altså via den luft, vi indånder alle de steder, vi bevæger os”.

Sådan lyder udmeldingen fra Sidsel Louise Domazet Ph-d.-studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hendes bekymring følges op af Philippe Grandjean professor i miljømedicin ligeledes ved Syddansk Universitet samt Harvard University.

EU’s grænseværdier beskytter ikke forbrugeren 

Fluor findes i tøj, sko, tæpper, gryder, pander, fødevarer emballage, og hvor en vand- og smudsafvisende overflade ellers kan være praktisk. I og med det er et giftstof, er der på EU-plan sat nogen grænseværdier, for at beskytte forbrugerne mod skadelig eksponering. Desværre viser det sig nu, at grænseværdierne ikke er sat korrekt, at fødevarer emballagerne indeholder fluorstoffer langt over grænseværdierne, og at det, der er deklareret som fluorfrit alligevel indeholder fluorstoffer.

”Jeg har faktisk selv været med til at definere grænseværdierne i sin tid, men jeg fortryder inderligt, at vi ikke lavede dem meget strammere. På baggrund af den viden, jeg har fået siden, er min vurdering, at de er mindst 100 gange for høje, hvis vi skal undgå alvorlige helbredseffekter”, udtaler Philippe Grandjean

Hvormed Philippie Grandjean også henviser til de studier han selv har stået i spidsen for, som påviser fluors indvirkning på amning samt hvordan det påvirker vacciners virkning.

Danske studier viser signifikant sammenhæng mellem overvægt, diabetes og fluor

Ifølge disse studier fra Harvard University kommer fluorstoffer som PFA til udtryk som ADHD, autisme, ordblindhed og nedsættelse af kognitive evner. Faktisk lider hvert 6. barn på verdensplan af en udviklingsforstyrrelse i hjernen.

Derudover viser disse studier fra Syddansk Universitet udgivet i februar 2018 nu også, at fluorstofferne påvirker kroppens evne til energiomsætning.
I en periode på 2 år fulgte man 621 overvægtige kvinder og mænd, hvor man målte deres niveau af fluorstoffer i kroppen og indsamlede information på ændring af kropsvægt, for at se om der var en sammenhæng.
Hos begge køn, men dog særligt for kvinder tegnede der sig et signifikant billede af, at dem med et højt indhold af fluorstoffer i kroppen, hurtigt tog de tabte kilo på igen.

Og i disse prospektive case-control studier ligeledes foretaget af Syddansk Universitet kunne man konkludere, at der var en klar sammenhæng mellem indtag af fluor som PFOS og PFOA og en forhøjet risiko for Diabetes Mellitus 2.

”Vi ser i øjeblikket en pandemi, hvad angår både overvægt, fedme og type 2 diabetes. Flere og flere er for tykke, og flere og flere får sukkersyge. En del af forklaringen kan meget vel være disse fluorstoffer, som findes overalt i miljøet og derfor finder vej ind i vores organismer”, forklarer Sidsel Louise Domazet.

Professor Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, leder for Center for Arktisk Sundhed, Aarhus Universitet har beskæftiget sig med kemikaliers indvirkning på mennesker i mere end 15 år, tilslutter sig udmeldingen om, at de skadelige stoffer ikke bør tillades, før det er bevist, de er uskadelige. Samtidig erkender hun dog også, at det bliver svært at gennemføre, idet der er mange modstridende interesser i industrien.